No. 17 (2005): Els intel·lectuals a l'edat de la comunicació i l'espectacle