Ending the Digital Gender Divide. Are Coding Clubs the Solution?

Authors

  • David Ramírez-Plascencia
  • Rosa María Alonzo-González

DOI:

https://doi.org/10.51698/tripodos.2020.46p29-41

Abstract

There is a shared lasting concern in both developed and developing countries regarding the low rates of participating women in STEM (science, technology, engineering and mathematics). In this context, one of the most frequent actions is the development of STEM and coding workshops as a way to increase the presence of women in these fields. The main object of this article is not only to provide a description of the programs that support girls into STEM, but also to make a critical analysis of their design. This research employs the content analysis approach, a technique to make replicable and valid inferences from texts. The methodology sample came from a comprehensive review of 64 programs announced online that aim to support the incorporation of girls and women into STEM, particularly Information technology. As the final outcomes will show, besides the high popularity of these programs, there are important questionings regarding their design and implementation, particularly about the effectiveness of their actions in reducing the problems associated with the digital gender divide and the inclusion of women into STEM academia and STC industry.

 

Acabar amb la bretxa digital de gènere, ¿els clubs de programació són una solució viable?

Hi ha una preocupació compartida entre països desenvolupats i en vies de desenvolupament respecte a les baixes taxes de dones en àrees STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques). En aquest context, una de les estratègies més freqüents és el desenvolupament de tallers per aprendre a programar i de cursos amb activitats relacionades amb disciplines STEM, amb la finalitat d’augmentar la presència de dones en aquestes àrees. L’objectiu principal d’aquest article no és tan sols proporcionar una descripció dels programes que donen suport a la inclusió de les nenes en la ciència, sinó també fer-ne una anàlisi crítica sobre el disseny i la implementació. Aquesta investigació utilitza la tècnica d’anàlisi de contingut, una tècnica que permet fer inferències vàlides i replicables des dels textos. La mostra estadística de la metodologia prové d’una revisió exhaustiva de 64 programes anunciats en línia que tenen l’objectiu de donar suport a la incorporació de nenes i dones en les disciplines STEM, sobretot en les tecnologies de la informació. Els resultats finals demostren que, tot i la gran popularitat d’aquests programes, se’ls qüestiona força pel que fa a la seva execució, especialment l’efectivitat de les seves accions per reduir la bretxa digital de gènere i la inclusió de les dones en la ciència.

 

Key words: Digital gender divide, STEM girls, empowerment, coding clubs, gen¬der inequality.

Paraules clau: bretxa digital de gènere, nenes STEM, empoderament, clubs de programació, iniquitat de gènere.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

David Ramírez-Plascencia

University of Guadalajara (Mexico)

Rosa María Alonzo-González

University of Guadalajara (Mexico)

Published

2021-02-05

How to Cite

Ramírez-Plascencia, D., & Alonzo-González, R. M. (2021). Ending the Digital Gender Divide. Are Coding Clubs the Solution?. Tripodos, (46), 29–41. https://doi.org/10.51698/tripodos.2020.46p29-41