Vots al carrer l’1 d’octubre de 2017 a Catalunya: la ‘fake news’ menys aclarida

Authors

  • Jordi Serrat

DOI:

https://doi.org/10.51698/tripodos.2019.44p153-168

Abstract

Catalunya va viure l’1 d’octubre del 2017 un dels moments informatius més importants de la seva història. El Govern català va habilitar, desobeint el Tribunal Constitucional, 2.243 col∙legis electorals per preguntar als ciutadans si estaven a favor o en contra de la inde­pendència de Catalunya. El fet que els principals òrgans dels poders judicial i polític d’Espanya consideressin il∙legal aquest referèndum no va fer desistir els organitzadors. La jornada va estar mar­cada per la gent que va mobilitzar-se per votar i per l’actuació de la policia espanyola que va intervenir amb força. La recerca analitza com un viral de You­Tube, per denunciar irregularitats en la consulta, conté tots els ingredients per considerar-lo la principal fake news d’aquell dia. L’anàlisi es contextualitza amb opinions sobre la cobertura del re­ferèndum de quatre periodistes catalans entrevistats (Crónica Global, El País i Ara). També es confronten els relats de TV3 i TVE, en el Telenotícies i el Tele­diario. Mentre la televisió catalana va presentar l’1-O de manera èpica, per la resistència popular per salvaguardar uns drets que simbolitzaven les urnes enfront les càrregues policials; la televi­sió pública espanyola va emfatitzar que va ser una acció il∙legal, sense garanties democràtiques.

 

Votes in the Streets on October 1, 2017 in Catalonia: An Example of Covert Fake News

On October 1st, 2017 (1-O), Catalonia experienced one of the most important newsworthy moments in its history. The Catalan government set up 2.243 polling stations to conduct a referendum on Catalonia’s independence, thereby disobeying Spain’s Constitutional Court. Although the main bodies of the Spa­nish judiciary and political powers con­sidered the referendum illegal, the orga­nizers persisted. The day was marked by people’s mobilizations, which consisted of defending polling stations and pro­tecting voters from police intervention. With this study, we seek to analyse how a YouTube video, which reported irregu­larities about the referendum and went viral, contains all the ingredients to be considered fake news. The analysis is contextualized with opinions about the media coverage of the referendum by four interviews with Catalan journalists (Crónica Global, El País, Ara). The ac­counts of TV3 (Televisió de Catalunya) and TVE (Televisión Española), in Tele­notícies (TV3’s news) and Telediario(TVE’s news) are also juxtaposed. While the Catalan public television (TV3) pre­sented the 1-O in an epic way, stressing the citizens’ resistance to safeguard the rights as symbolized by the ballot boxes against the Spanish police, the Spanish public television (TVE) emphasised that 1-O was an illegal referendum lacking democratic legitimacy.


Downloads

Download data is not yet available.

Published

2021-02-06

How to Cite

Serrat, J. (2021). Vots al carrer l’1 d’octubre de 2017 a Catalunya: la ‘fake news’ menys aclarida. Tripodos, (44), 153–168. https://doi.org/10.51698/tripodos.2019.44p153-168