Ambient Journalism in Spain. How Twitter and NREs are redefining agenda setting in El País, El Mundo, La Razón, ABC and La Vanguardia

Authors

  • Anna Tous Rovirosa
  • Diana Rivero Santamarina
  • Koldobika Meso Ayerdi
  • Ainara Larrondo Ureta

Abstract

The term “ambient journalism”, proposed by Hermida (2010), is employed in this research to comprehend the complex relations of news consumption and production in the main Spanish news-papers, resulting from the function of social networks in the sphere of digital journalism. To this end, we analyze the influence of Twitter, Facebook and News Recommendation Engines (NREs) on the digital editions of El País, El Mundo, La Razón, ABC and La Vanguardia and how they shape the news agenda, especially through analysis of the breaking news stories of these editions. The research is based on an empirical analysis carried out over two weeks, with a total of 191 front page news stories and 252 tweets analyzed. Amongst the main conclusions, we find that the Catalan newspaper La Vanguardia holds a preeminent place amongst the media analyzed with its strategy of promoting social networks and attending to its active audience.

El terme ambient journalism proposat por Hermida (2010) s’aplica a la recerca per comprendre les complexes relacions de consum i producció de la informació a les principals capçaleres espanyoles, com a conseqüència de la funció de les xarxes socials a l’esfera periodística digital. Amb aquest propò¬sit, s’analitza la influència de Twitter, Facebook i les News Recommendation Engine’s (NRE’s) a les edicions digitals d’El País, El Mundo, La Razón, ABC i La Vanguardia i la seva configuració de l’agenda-setting, especialment mitjançant l’anàlisi de les breaking-news de les esmentades edicions. La recerca es fonamenta en una anàlisi empírica realitzada durant dues setmanes, amb un total de 191 notícies de portada i 252 tuits analitzats. Entre les principals conclusions constatem la preeminència del diari català La Vanguardia pel que fa a l’estratègia d’impuls de les xarxes socials i l’atenció a l’audiència activa entre els cinc mitjans analitzats.

How to Cite

Tous Rovirosa, A., Rivero Santamarina, D., Meso Ayerdi, K., & Larrondo Ureta, A. (2015). Ambient Journalism in Spain. How Twitter and NREs are redefining agenda setting in El País, El Mundo, La Razón, ABC and La Vanguardia. Tripodos, (36), 35–54. Retrieved from https://tripodos.com/index.php/Facultat_Comunicacio_Blanquerna/article/view/241

Most read articles by the same author(s)