Faithapps.net: Measuring the Dispersal of Religious Smartphone Applications

Authors

  • Alexander G.J. Tkach

Abstract

The study of the relationship between religion and smartphone applications is a virtually untouched area of scho­larship. The first problem that presents itself when studying this area of reli­gion in new media is that there is no measurable method for categorizing, calculating, and organizing smartpho­ne applications that pertain to religious belief and practice. The second problem is that the majority of all current scho­larship in the area of religious smartphone applications centers on the iPho­ne. This is problematic because iPhones only make up a portion of all smartpho­ne use in the world and thus only re­present a portion of available religious smartphone applications. With this in mind I was able to devise a method for accumulating and organizing religious smartphone applications across all four major smartphone platforms. My fin­dings exceeded expectations as I was able to accumulate over 30,000 appli­cations that pertained to religious belief and practice that spanned 81 world religion search terms. With an organi­zed structure in place I was able to find out which religions are represented and how often they are represented in com­parison to each other. In addition to these findings I was able to see which archive categories are most popular, as well as cost averages, and maturity ra­ting averages.

L’estudi de la relació entre la religió i les aplicacions de telèfons intel·ligents és un àmbit pràcticament verge de la in­vestigació. El primer problema que es presenta en l’estudi d’aquest àmbit de la religió en els nous mitjans és que no hi ha un mètode mesurable per classifi­car, calcular i organitzar aplicacions per a telèfons intel·ligents relacionats amb la creença i la pràctica religioses. El segon problema és que la majoria dels estudis actuals dins l’àmbit d’aplicacions religio­ses de telèfons intel·ligents se centren en l’iPhone. Això suposa un problema per­què iPhone només representa una part de l’ús total de telèfons intel·ligents al món i per tant és també només una part de les aplicacions religioses disponibles de telèfons intel·ligents. Partint d’aquesta base, vaig idear un mètode per agrupar i organitzar les aplicacions religioses de telèfons intel·ligents en les quatre pla­taformes principals. Els resultats van su­perar les expectatives ja que vaig reunir més de 30.000 aplicacions relatives a la creença i la pràctica religioses, abastant 81 termes religiosos de recerca d’arreu del món. A partir d’aquestes dades, vaig poder determinar quines religions estan representades i amb quina freqüència en comparació l’una amb l’altra. A més a més, vaig poder comprovar quines ca­tegories d’arxius són més populars, així com el cost mitjà, i l’avaluació de la seva vigència.

Published

2014-12-01

How to Cite

G.J. Tkach, A. (2014). Faithapps.net: Measuring the Dispersal of Religious Smartphone Applications. Tripodos, (35), 11–28. Retrieved from https://tripodos.com/index.php/Facultat_Comunicacio_Blanquerna/article/view/190