Politics 2.0: New Forms of Digital Political Marketing and Political Communication

Authors

  • Philippe J. Maarek

Abstract

From year to year, from country to country, political marketing seems to take a greater and greater part in political communication, implying astronger and stronger professionalization of modern political communication which politicians need to master. But the surge of digital media, able to reach so many so quickly, and to allow down to top communication (the form), and increase the depoliticization and personalization of politics (the content) are working closely to change the politic all and scape which even questions the basis of the democratic process. Through digital media are quite helpful for political campaigns, politicians should also realize that they now constitute a permanent menace, through their capacity to become uncontrollable rumor mills.

Any rere any, país a país, el màrqueting polític sembla abastar una part cada vegada més important de la comunicació política, de la qual cosa es deriva una creixent professionalització de la comunicació política moderna que els polítics estan obligats a dominar. La munió d’uns mitjans digitals capaços d’aconseguir tantes coses i de manera tan ràpida, al temps que aprofundeix en una millor comunicació (forma) i propicia la despolitització i la personalització de la pròpia política (contingut), suposa un terratrèmol capaç de canviar el paisatge de la política i, fins i tot, de qüestionar les bases del procés democràtic. Tot i que els mitjans digitals són realment útils per a les campanyes polítiques, ara els polítics han d’estar atents davant l’amenaça d’aquesta fàbrica de rumors sense control.

Downloads

Download data is not yet available.

How to Cite

Maarek, P. J. (2014). Politics 2.0: New Forms of Digital Political Marketing and Political Communication. Tripodos, 1(34), 13–22. Retrieved from https://tripodos.com/index.php/Facultat_Comunicacio_Blanquerna/article/view/163